Get in touch

If you have any questions regarding yoga training, seminars or simply want to say hi to me, use the form on the right. I'll make sure I reply to you in a timely manner.

You can also find me on my Facebook page.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

M and Devi in Delhi, 2019.jpg

O meni

DEVI UČESTVUJE U SVETOM RITUALU VODE NA RECI GANGI SA SVETSKIM DUHOVNIM VOĐAMA TOKOM HODOČAŠĆA AKTIVNOG MIRA - KUMBA MELA U PRAJAGRAĐU U INDIJI, JANUAR 2019

DEVI UČESTVUJE U SVETOM RITUALU VODE NA RECI GANGI SA SVETSKIM DUHOVNIM VOĐAMA TOKOM HODOČAŠĆA AKTIVNOG MIRA - KUMBA MELA U PRAJAGRAĐU U INDIJI, JANUAR 2019

Devi Mohan je sertifikovana Instruktorka joge (E-RYT 200), direktorica i senior instruktorka Himalajske škole tradicionalne joge (HSTY), predsednica međunarodno aktivne dobrotvorne organizacije po imenu ACT Foundation i Globalni Ambasador i aktivni član međunarodne duhovne misije njenog supruga i duhovnog Učitelja Mohanđija od samog početka iste 2007. god.

Pored održavanja redovnih časova joge u Sloveniji, gde živi od septembra 2018 god., Devi održava joga radionice i seminare na međunarodnom nivou, učestvuje na ritritovima i duhovnim hodočašćima sa Mohanđijem (Peru, Tibet, Indija, Sedona (SAD), piramide u Bosni, itd.) u organizaciji Mohanđi fondacije.

DEVI MOHAN AND MOHANĐI NA MIROVNOM DOGAĐAJU “ZAVET MIRA” U AZIZIJU U ITALIJI U JUNU 2018. GODINE.

DEVI MOHAN AND MOHANĐI NA MIROVNOM DOGAĐAJU “ZAVET MIRA” U AZIZIJU U ITALIJI U JUNU 2018. GODINE.

Pored toga, ona je strastveni pobornik svetskih mirovnih inicijativa (kao što su Projekat zaveta mira (Peace Pledge Project) i Parlament svetskih religija (Parliament of World’s Religions ) i veoma je entuzijastična kad je reč o postizanju unutrašnjeg i spoljašnjeg mira kroz Himalajsku školu tradicionalne joge, iskustvenu duhovnost, služenje društvu i deljenje iskustava, ljubavi i mudrosti.

Kao prva učenica a potom i supruga Duhovnog Majstora, Devi je svesno birala da kroči putem iskustvene duhovnosti van svake zone komfora, dajući sve od sebe da istinski živi ono što propoveda. 

Da li putem Energetskog Transfera koji daje tokom Mohanđijevih meditacija, podučavanjem Joge putem HSTY, humanitarnim radom preko ACT Fondacije, ili putem energetskog isceljivanja kojim se bavi (Mai-Tri Healing), ili metoda dubokog čišćenja i balansiranja poput Svesnog plesanja i Joga Nidre Buđenja, glavni cilj Devi Mohan jeste da prevaziđe sve zamke ego identifikacije i postane istinski instrument Božanske sile, stapajući se istom ako/kad to bude dato.
 

DEVI KAO INSTRUMENT MOHANĐIJEVOG ENERGETSKOG TRANSFERA TOKOM MEDITACIJE MOĆ ČISTOTE U SV. ANI, SLOVENIJI U JANUARU 2019.

DEVI KAO INSTRUMENT MOHANĐIJEVOG ENERGETSKOG TRANSFERA TOKOM MEDITACIJE MOĆ ČISTOTE U SV. ANI, SLOVENIJI U JANUARU 2019.

Kosmopolita u duši od ranog detinjstva, sa nekoliko godina radnog iskustva u Ujedinjenim Nacijama, iskustvom rata u bivšoj Jugoslaviji, velikim usponima i padovima u životu (koji uključuju i iskustvo blisko smrti 1999.god., zatim godine života u Italiji, Americi, na Bliskom Istoku, česta putovanja u Indiju i druge delove sveta), Devi je posvećena višem cilju služenja svetskom miru prvenstveno na nivou individue, jer smatra da je tako transformacija jedino stvarna.

Usled sopstvenih unutrašnjih iskustava i uvida Devi je upravo u drevnoj nauci Joge i efektivnoj primeni istočnjačkih mudrosti u obrazovnom sistemu/životu ljudi prepoznala istinski način služenja miru u svetu. Zato bira da se posveti podučavanju Joge i iskustvene duhovnosti kao načinu postizanja opipljive i istinske unutrašnje transformacije, čišćenja, duhovnog buđenja i veličanstvenog procvata punog potencijala individue.

DEVI MOHAN VODI ČAS HIMALAJSKE ŠKOLE TRADICIONALNIE JOGE NA SEDONA JOGA FESTIVALU U ARIZONI (SAD) U MARTU 2017. GOD.

DEVI MOHAN VODI ČAS HIMALAJSKE ŠKOLE TRADICIONALNIE JOGE NA SEDONA JOGA FESTIVALU U ARIZONI (SAD) U MARTU 2017. GOD.


Obrazovanje

Devi se obrazovala u oblasti diplomatije i Joge. Ona je Magistar Mirovnih studija sa Univerziteta Notr Dam (University of Notre Dame, Kroc Institute for Peace Studies) iz Indijane, SAD. Diplomirala je 2004. god. 

Pre toga fakultetsku diplomu je stekla u Rimu (John Cabot University) iz Međunarodnih odnosa (International Affairs).

Iz oblasti Joge poseduje certifikate po završetku sledećih učiteljskih Joga kurseva:

  1. 200-časovni rezidentni učiteljski kurs Hatha Joge po imenu Šri Šri Joga u ašramu Art of Living-a (Umetnost Življenja) u Indiji, 2007. god.

  2. 200-časovni rezidentni učiteljski kurs Hatha Joge po imenu Nithya Yoga u Nithyananda Dhyanapeetam ašhramu u Indiji 2008. god.

  3. 200-časovni Hatha Joga učiteljski kurs po programu Američke Joga Alijanse, Hipokrat Joga Studio, pod pokroviteljstvoma Vidya Yoga Škole Dragana Lončara iz Beograda, Srbija, 2015. god.

  4. 200-časovni učiteljski kurs Joge za Trudnice (Prenatal Yoga) po programu Američke Joga Alijanse, Hipokrat Joga Studio pod pokroviteljstvom Vidya Yoga Škole iz Beograda, Srbija, 2015. god. Učiteljica - Divna Miljković, predsednica Saveta Babica Srbije.