Get in touch

If you have any questions regarding yoga training, seminars or simply want to say hi to me, use the form on the right. I'll make sure I reply to you in a timely manner.

You can also find me on my Facebook page.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Novosti

Predavanje i meditacija sa Devi Mohan u Lenartu, Slovenija, 10. maja 2019.

Biljana Mohan

Dragi vsi, prisrčno vabljeni na predavanje, pogovor in meditacijo z Devi Mohan, ki bo predstavila delo svojega soproga in duhovnega učitelja Mohanjija. Predavanje bo uvodnik v prihajajoče srečanje na Otočcu, ki bo v soboto 8.junija. Devi bo podrobneje predstavila nekatere tehnike (Zavestno hojo, Ples zavedanje, metodo Mai – Tri), ki jih že več let, redno prakticirajo številni po svetu. Nekatere od teh se bodo izvajale tudi v času programa na Otočcu. Več bo povedala tudi o načrtih za Slovenijo – o gradnji centra dobrega počutja pri Sv.Ani v Slov. goricah, o čemer si lahko preberete tudi v intervjuju z Mohanjijem v majski številki Misterijev.

Začetnemu predavanju bo sledila skupinska meditacija Moč čistosti, med katero bodo udeleženci prejeli Mohanji Energy Transfer (kratek prenos energije iz višje zavesti), v katerem boste zagotovo uživali.

Predavanje je brezplačno. Prostovoljni prispevki za kritje stroškov organizacije so dobrodošli in se zanje že vnaprej zahvaljujemo.

59666377_2535619579802566_5927053021644062720_n.jpg