Get in touch

If you have any questions regarding yoga training, seminars or simply want to say hi to me, use the form on the right. I'll make sure I reply to you in a timely manner.

You can also find me on my Facebook page.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Novosti

Devi Mohan predstavlja Mohanđi Fondaciju na mega događaju u Indiji 29.01.2019.

Biljana Mohan

29 Januara 2019 god. Devi Mohan je u ulozi Globalnog Ambasadora Mohanđi Fondacije govorila na mega skupu posvećenom osnaživanja žena u Indiji i u svetu. Ovaj skup je održan na Kumbha Meli u Prajagrađu u Indiji, gde se spajaju svete reke Ganga, Jamuna i Sarasvati.

Devi je imala čast da istu binu deli sa poznatim duhovnim ličnostima Indije poput Baba Ramdeva, Anandemurti Gurumaji, Karunamaji, itd. Organizator događaja je Parmath NIketan pod vođstvom Puđja Svamiđija i Sadvi Bhagavati. Na hiljade ljudi u publici bilo je inspirisano porukama jednakih prava za oba pola, no Devi je naglasila i važnost poštovanja jedinstvenosti žena jer je, na kraju krajeva, svih 7,5 milijardi ljudi na planeti stiglo na ovaj svet na isti način - kroz utrobu majke.

P1810545.jpg