Get in touch

If you have any questions regarding yoga training, seminars or simply want to say hi to me, use the form on the right. I'll make sure I reply to you in a timely manner.

You can also find me on my Facebook page.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Novosti

Dan sa Mohanđijem u Otočecu, Sloveniji 8. Juna 2019.

Biljana Mohan

Neposredno nakon nekoliko divnih programa na Bosanskim piramidama, Mohanđi će održati satsang u Sloveniji, na mestu koje slavi lepotu prirode – prelepom Otočcu.

https://www.youtube.com/watch?v=iGg4C7ZVY1Y
Kao i uvek za vreme satsanga, Mohanđi će prenositi najdublje životne istine sa preciznošću, jasnoćom, jednostavnošću i svojim jedinstvenim humorom. Njegova učenja odišu direktnošću i praktičnošču, i kao takva su primenjiva u svakodnevnom životu savremenog čoveka. Dobrodošla je interakcija kroz pitanja i odgovore, mada su mnogi ljudi već iskusili kako se u Mohanđijevom prisustvu njihove najdublje sumnje razrešavaju, a da čak nisu ni postavili pitanje.

Program „Dan sa Mohanđijem“ obuhvata Svesno hodanje, Svesno plesanje, meditaciju, energetski transfer, i vreme za pitanja i odgovore tokom satsanga sa Mohanđijem tokom kojeg uvek pršti od energije. Za vreme pauze biće obezbeđen veganski ručak.
Program će se održati u malom mestu po imenu Otočec, u hotelu Šport, koji se savršenoo uklapa u prelpu prirodu i šumu kroz koju protiče reka Krka, 8. juna od 16h do 22h.
Molimo vas da dođete 30-45 minuta ranije, najkasnije u 15:30h, kako bi program počeo na vreme.
Zbog ograničenog broja mesta, preporučujemo da se prijavite za ovaj događaj što pre, tako što ćete poslati mejl na slovenia@mohanji.org
Uplata simbolične participacije je obavezna kako bi se pokrili troškovi organizacije. Za više informacija, pišite nam na slovenia@mohanji.org

M Otoces, Slov..jpg